Koho jsme oslovili na přednášku?

Vybrali jsme pro vás odborníky, kteří se svými znalostmi odlišují. Jsou to lidé z marketingu, sociálních sítí, obchodu, strategií a technologií. Ti měli za úkol spojit zkušenosti ze svého oboru s cestovním ruchem, odlišováním a nalezením unikátní hodnoty. Výsledkem je 6 odlišujících se přednášek.