Program - průběžně aktualizujeme

Konference Travelevolution 2019 je zaměřená jednostranně na problémy destinačního marketingu. S tématy přednášek pomohla skupina více než dvou desítek destinačních managerů. Všem děkujeme !

Přednášky 2019

Jak pracovat se starosty a členy v rámci kulatých stolů a setkání

  • Během přednášky ukážeme jednotlivé metody jak pracovat v komunitě se členy a starosty, jak přesvědčit a jakých chyb se vyvarovat při komunikaci.

Jak vytvořit  a vybrat správné produkty - případová studie Brněnsko

  • Případová studie jak se tvoří hlavní a nosné produkty destinace Brněnsko. Proč se nepropaguje všechno a pro všechny?

Jak správně komunikovat destinaci na facebooku - případová studie

  • Facebook je hlavní online nástroj většiny destinací. Bohužel však často funguje bez strategie. Ukážeme si jak na to lépe a konkrétně.

Co vše lze měřit v destinaci za minimum financí

  • Většina destinací má data ze statistického úřadu a čárky z IC. Co lze měřit dále a co je zapotřebí vyhodnocovat?

Jak pracovat s partnery a podnikatelskými subjekty

  • Jak přilákat a pracovat s podnikatelskými subjekty? Co nám přinesou a co očekávají?  Případová studie

Jak na webové stránky a jejich správnou funkčnost?

  •  Kvalitní web je v online době základem.  Jak jde udělat web i za pár korun? Co vše předem vědět a na co nezapomenout?

a další přednášky na téma marketing, spolupráce, financování a tvorba produktů.