Program 

Konference Travelevolution 2019 je zaměřená jednostranně na problémy destinačního marketingu. S tématy přednášek pomohla skupina více než dvou desítek destinačních managerů. Všem děkujeme !

Přednášky 2019

Jak pracovat se starosty a členy v rámci kulatých stolů a setkání

  • Během přednášky ukážeme jednotlivé metody jak pracovat v komunitě se členy a starosty, jak přesvědčit a jakých chyb se vyvarovat při komunikaci.

Jak vytvořit  a vybrat správné produkty - případová studie Brněnsko

  • Případová studie jak se tvoří hlavní a nosné produkty destinace Brněnsko. Proč se nepropaguje všechno a pro všechny?

Proč je facebook důležitý?

  • Facebook je hlavní online nástroj většiny destinací. Bohužel však často funguje bez strategie. Ukážeme si jak na to lépe a konkrétně.

Jak pracovat s partnery a podnikatelskými subjekty

  • Jak přilákat a pracovat s podnikatelskými subjekty? Co nám přinesou a co očekávají?  Případová studie z Kuksu

Jak na webové stránky a jejich správnou funkčnost?

  •  Kvalitní web je v online době základem.  Jak jde udělat web i za pár korun? Co vše předem vědět a na co nezapomenout?

 Survio a jak správně nastavit dotazníky a motivovat k vyplnění?

  • Jak správně pracovat s dotazníky, jak definovat otázky a motivovat k vyplnění? Jak správně vyhodnotit data?

Co vše lze měřit v destinaci?

  • Většina destinací má "jen čárky" z Ic. Co vše a jak lze měřit. Případová studie Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Meltwater  - monitoring medií pro turistické destinace


Jak na profilaci a měření výkonnosti destinace

  • Od detailní znalosti prostředí, přes definování USP, cílových skupin až po nastavení metrik a ukazatelů pro sledování výkonnosti destinace.